Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 26
Nom: Rosa
Cognoms: Padrés Giró
Pare: Ysidro Padrés Mitjá (28/03/1844)
Mare: Anna Giró GispertNaixement/Bateig

Data de naixement: 23/07/1874

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 24/07/1874

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa de Cors

Noms bateig: Rosa, Ana, Margarita