Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 249
Nom: Teresa
Cognoms: Padrès Comas
Sobrenom: Tresina
Pare: Pere Padrés Giró (11/01/1880)
Mare: Joaquima Comas Masó (04/05/1880)Naixement/Bateig

Data de naixement: 08/10/1917

Lloc de naixement: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Josep Angelats Caritg (25/12/1916)