Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 248
Nom: Jordi
Cognoms: Costa Padrés
Pare: Narcis Costa
Mare: Dolors Padrés Tarradas (00/00/1952)Naixement/Bateig

Parròquia bateig: Corts

Oficiant bateig: Mossèn Lluís Fluvià