Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 24
Nom: David
Cognoms: Padres Noguer
Pare: Lluis Padrés Planas (21/12/1942)
Mare: Anna Maria Noguer Pujol (01/02/1948)Naixement/Bateig

Data de naixement: 18/04/1971

Lloc de naixement: Banyoles

Registre civil: Banyoles

Llibre reg. civil: Tom 51, pàgina 291

Data bateig: 02/05/1971

Parròquia bateig: Corts

Noms bateig: David, Miquel, Joaquim

Padrí: Miquel Oncins

Padrina: Joaquima Planas Farro