Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 234
Nom: Judit
Cognoms: Padrés Noguer
Pare: Lluis Padrés Planas (21/12/1942)
Mare: Anna Maria Noguer Pujol (01/02/1948)Naixement/Bateig

Data de naixement: 20/09/1979

Lloc de naixement: Banyoles

Registre civil: Banyoles

Llibre reg. civil: 56, pàgina 235

Data bateig: 09/12/1979

Noms bateig: Judit, Nuri

Padrí: Jaume Padrés Noguer

Padrina: Rosa Padrés Planas