Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 23
Nom: Rosa
Cognoms: Padrés Mitjá
Pare: Andreu Padrés Serra (24/03/1807)
Mare: Margarida Mitjá PlanasNaixement/Bateig

Data de naixement: 08/08/1851

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 08/08/1851

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa de Cors

Noms bateig: Rosa, Maria, GertrudisMatrimoni/Unió
Cònjugue: Antoni Bosch Granés

Tipus unió: Religiosa