Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 227
Nom: Lluis
Cognoms: Padrés Planas
Pare: Pere Padrés Brugué (17/02/1908)
Mare: Joaquima Planas Farró (30/08/1911)Naixement/Bateig

Data de naixement: 21/12/1942

Lloc de naixement: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Anna Maria Noguer Pujol (01/02/1948)

Data: 16/09/1968
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Banyoles - Santa Maria de Banyoles