Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 226
Nom: Joan
Cognoms: Masó Padrés
Pare: Joan Masó Roure (12/05/1932)
Mare: Rosa Padrés Planas (10/04/1937)Naixement/Bateig

Data de naixement: 19/12/1979

Lloc de naixement: GironaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Susanna Malagón Camós

Data: 08/11/2008
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Corts