Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 225
Nom: Albert
Cognoms: Masó Padrés
Pare: Joan Masó Roure (12/05/1932)
Mare: Rosa Padrés Planas (10/04/1937)Naixement/Bateig

Data de naixement: 29/07/1969

Lloc de naixement: Girona