Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 222
Nom: Nuri
Cognoms: Costa BagudaNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Torroella MontgriMatrimoni/Unió
Cònjugue: Jesus Masó Padrés (16/12/1963)