Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 22
Nom: Rosa
Cognoms: Padrés Corominas
Pare: Andreu Padrés Serra (24/03/1807)
Mare: Maria Corominas NicolauNaixement/Bateig

Data de naixement: 07/09/1837

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 08/09/1837

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa de Corts

Noms bateig: Rosa, Lucia, Maria del CarmenMatrimoni/Unió
Cònjugue: Miquel Camps Soler