Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 218
Nom: Josefina
Cognoms: Planas PlanagumàNaixement/Bateig

Data de naixement: 26/08/1965Matrimoni/Unió
Cònjugue: Pere Masó Padrés (14/11/1961)