Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 217
Nom: Pere
Cognoms: Masó Padrés
Pare: Joan Masó Roure (12/05/1932)
Mare: Rosa Padrés Planas (10/04/1937)Naixement/Bateig

Data de naixement: 14/11/1961

Lloc de naixement: GironaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Josefina Planas Planagumà (26/08/1965)Defunció/Enterrament

Data defunció: 20/10/2017
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 21/10/2017
Lloc enterrament: Corts