Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 207
Nom: Francisca
Cognoms: Padrès
Pare: Bernat Padrès
Mare: BatistaNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CastellMatrimoni/Unió
Cònjugue: Jaume Soles

Tipus unió: Religiosa