Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 204
Nom: Gertrudis
Cognoms: Pedres Palliser
Pare: Francisco Padrès
Mare: Madrona PalliserNaixement/Bateig

Data de naixement: 13/03/1690

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 19/03/1690

Parròquia bateig: Sant Feliu

Noms bateig: Theresa, Josepha