Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 203
Nom: Joseph
Cognoms: RocaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Padrès Pallisser

Tipus unió: Religiosa