Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 202
Nom: Maria Paula
Cognoms: Padrés Palliser
Sobrenom: Maria Paula Padrés Padrés
Pare: Francisco Padrès
Mare: Madrona PalliserNaixement/Bateig

Data de naixement: 18/07/1704

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 18/07/1704

Parròquia bateig: Sant Feliu de Girona

Noms bateig: Maria Paula, Narcisa, Madrona