Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 198
Nom: Pedro
Cognoms: Busquets Camas
Sobrenom: Pere Busquets ComasNaixement/Bateig

Lloc de naixement: La SalaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarita Padrès Johera (08/11/1809)

Tipus unió: Religiosa