Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 192
Nom: Catalina
Cognoms: Padrés Tixi
Pare: Amer Padrès Congost (17/04/1769)
Mare: Magdalena TixiMatrimoni/Unió
Cònjugue: Jayme Boadas Grau

Data: 01/11/1855
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Vidreres