Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 191
Nom: Magdalena
Cognoms: TixiMatrimoni/Unió
Cònjugue: Amer Padrès Congost (17/04/1769)

Data: 01/10/1792
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Corts