Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 19
Nom: Theresa
Cognoms: Cervia VilarNaixement/Bateig

Parròquia bateig: Santa Maria de la MotaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pere Joan Padres Nicolau

Data: 03/04/1758
Tipus unió: Religiosa

Lloc: CortsDefunció/Enterrament

Data defunció: 20/05/1770
Lloc defunció: Barcelona
Data enterrament: 20/05/1770
Lloc enterrament: Hospital de la Santa Creu de Barcelona
Cementiri: Hospital de la Santa Creu de Barcelona