Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 185
Nom: Margarida
Cognoms: SunyerMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pera Padrès

Tipus unió: Religiosa