Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 184
Nom: Pera
Cognoms: Padrés Sunyer
Pare: Pera Padrès
Mare: Margarida SunyerNaixement/Bateig

Lloc de naixement: LlabiMatrimoni/Unió
Cònjugue: Reparada Craxell Catheura

Tipus unió: Religiosa