Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 183
Nom: Pera
Cognoms: PadrèsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Sunyer

Tipus unió: Religiosa