Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 182
Nom: Joan
Cognoms: Fuster RieraMatrimoni/Unió
Cònjugue: Magdalena Padrés Pigem

Data: 23/08/1807
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Mata