Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 180
Nom: MariaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Salvi Padrès

Tipus unió: Religiosa