Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 178
Nom: Elisabet
Cognoms: Padrés
Pare: Joan Padrès
Mare: AnnaNaixement/Bateig

Data de naixement: 12/03/1624

Lloc de naixement: Campdura

Data bateig: 12/03/1624

Parròquia bateig: Santa Eulalia

Noms bateig: Elisabet, Eulalia