Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 176
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Morell
Pare: Esteve Padrès Gelabert
Mare: Maria MorellNaixement/Bateig

Data de naixement: 11/06/1760

Lloc de naixement: Blanes

Data bateig: 13/06/1760

Parròquia bateig: BlanesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Jaume Rabassa

Tipus unió: Religiosa