Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 175
Nom: Maria
Cognoms: MorellMatrimoni/Unió
Cònjugue: Esteve Padrès Gelabert

Tipus unió: Religiosa