Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 173
Nom: Maria
Cognoms: Padrés
Pare: Pere Padrès
Mare: MariaNaixement/Bateig

Data de naixement: 15/11/1662

Lloc de naixement: Peratallada o bé La Sala

Data bateig: 15/11/1662

Parròquia bateig: Peratallada o bé La Sala

Noms bateig: Maria, Eularia, Theresa