Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 170
Nom: Marti
Cognoms: Padrés
Pare: Bartomeu Padrès
Mare: AngelaNaixement/Bateig

Data de naixement: 09/09/1562

Lloc de naixement: Barcelona

Data bateig: 09/09/1562

Parròquia bateig: Santa Maria del Pi de Barcelona

Noms bateig: Marti, Banet