Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 17
Nom: Candia
Cognoms: Padrés Duran
Pare: Francisco Padrés Coll (05/08/1755)
Mare: Rosa Duran Casadevall (18/03/1764)Naixement/Bateig

Data de naixement: 11/02/1792

Lloc de naixement: Corts

Parròquia bateig: Corts

Oficiant bateig: Joseph Pujol de Sant Juliá

Noms bateig: Candia, Rosa, Maria

Padrí: Joan Cerviá

Padrina: Candia Turró i MasóDefunció/Enterrament

Data defunció: 24/10/1809
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 24/10/1809
Lloc enterrament: Corts