Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 164
Nom: Marianna
Cognoms: Padrés
Pare: Esteva Padrès
Mare: MariannaNaixement/Bateig

Data de naixement: 26/02/1615

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 26/02/1615

Parròquia bateig: Sant Feliu de Girona

Noms bateig: Marianna, Taresa, Narcisa