Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 161
Nom: Maria Anna
Cognoms: Padrés
Pare: Joan Padrès
Mare: AnnaNaixement/Bateig

Data de naixement: 22/02/1618

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 22/02/1618

Parròquia bateig: Sant Feliu de Girona