Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 16
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Mitja
Pare: Andreu Padrés Serra (24/03/1807)
Mare: Margarida Mitjá PlanasNaixement/Bateig

Data de naixement: 14/05/1849

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 15/05/1849

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa de Corts

Noms bateig: Maria,Taresa, MargaridaDefunció/Enterrament

Data defunció: 01/08/1850
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 02/08/1850
Lloc enterrament: Corts