Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 157
Nom: Amer
Cognoms: Congost QuintanaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Catherina Padrés Pons (28/05/1740)

Tipus unió: Religiosa