Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 156
Nom: Jose
Cognoms: Padrés Mitja
Pare: Andreu Padrés Serra (24/03/1807)
Mare: Margarida Mitjá PlanasNaixement/Bateig

Data de naixement: 14/12/1856

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 14/12/1856

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa

Noms bateig: Filipe, Narciso