Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 155
Nom: Jayme
Cognoms: Padrés Mitja
Pare: Andreu Padrés Serra (24/03/1807)
Mare: Margarida Mitjá PlanasNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/03/1846

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 25/03/1846

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa

Noms bateig: Ysidoro, Jose