Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 153
Nom: Joseph
Cognoms: Padrés Serra
Pare: Joan Padrés Duran (11/07/1788)
Mare: Margarida Serra SarquellaNaixement/Bateig

Data de naixement: 14/01/1809

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 14/01/1809

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa de Cors

Noms bateig: Joseph, Prim, JaumeMatrimoni/Unió
Cònjugue: Teresa Vila Armadá

Tipus unió: Religiosa i civil