Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 150
Nom: Gertrudis
Cognoms: Texidor CamosNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Sarriá de TerMatrimoni/Unió
Cònjugue: Miquel Padrés Batlle (28/09/1814)

Tipus unió: Religiosa