Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 149
Nom: Pedro
Cognoms: Padrés Vila
Pare: Joseph Padrés Serra (14/01/1809)
Mare: Teresa Vila ArmadáNaixement/Bateig

Data de naixement: 02/08/1840

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 02/08/1840

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa

Noms bateig: Pedro, Juan, Jayme