Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 148
Nom: Felipe
Cognoms: Padrés Vila
Pare: Joseph Padrés Serra (14/01/1809)
Mare: Teresa Vila ArmadáNaixement/Bateig

Data de naixement: 18/12/1837

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 19/12/1837

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa

Noms bateig: Felipe, Jose, Pedro