Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 146
Nom: Salvi
Cognoms: Padrés Cervia
Pare: Pere Joan Padres Nicolau
Mare: Theresa Cervia VilarNaixement/Bateig

Data de naixement: 12/06/1762

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 13/06/1762

Parròquia bateig: Sant Julia de Corts

Oficiant bateig: Miquel Burch

Noms bateig: Julia, Pere

Padrí: Salvi Cervi

Padrina: Anna Maria Cervi