Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 143
Nom: Francisco
Cognoms: Padrés Coll
Pare: Pere Joan Padres Nicolau
Mare: Catharina Coll Coll (19/03/1730)Naixement/Bateig

Data de naixement: 05/08/1755

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 06/08/1755

Parròquia bateig: Sant Julia de Corts

Oficiant bateig: Miquel Burch

Noms bateig: FRancisco, Xavier, Pera

Padrí: Isidro Coll -Cornella

Padrina: Margarida Casadevall -Sta. Maria de CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Rosa Duran Casadevall (18/03/1764)

Tipus unió: ReligiosaDefunció/Enterrament

Data defunció: 25/06/1794
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 26/06/1794
Lloc enterrament: Corts