Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 142
Nom: Juan
Cognoms: Padrés Mitja
Pare: Andreu Padrés Serra (24/03/1807)
Mare: Margarida Mitjá PlanasNaixement/Bateig

Data de naixement: 28/11/1862

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 28/11/1862

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa

Noms bateig: Julian, Jose