Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 140
Nom: Sabina
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Fermin Padrés Amat
Mare: Magdalena Sala BusquetsNaixement/Bateig

Data de naixement: 15/07/1867

Lloc de naixement: Usall

Data bateig: 15/07/1867

Parròquia bateig: Sant Cristofol

Noms bateig: Sabina, Maria, Rosa