Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 139
Nom: Teresa
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Fermin Padrés Amat
Mare: Magdalena Sala BusquetsNaixement/Bateig

Data de naixement: 22/05/1874

Lloc de naixement: Usall (Banyoles)

Data bateig: 23/05/1874

Parròquia bateig: Sant Cristofol d' Usall (Banyoles)

Noms bateig: Teresa, Maria, Margarita