Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 138
Nom: Jose
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Fermin Padrés Amat
Mare: Magdalena Sala BusquetsNaixement/Bateig

Data de naixement: 24/09/1864

Lloc de naixement: Usall

Data bateig: 24/09/1864

Parròquia bateig: Sant Cristofol

Noms bateig: Jose, Pedro, Narciso