Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 135
Nom: Francesca
Cognoms: Verdier PadrésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Sant MoriMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pere Serra

Tipus unió: Religiosa