Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 132
Nom: Baudilio
Cognoms: Puitgdevall FrigolerNaixement/Bateig

Lloc de naixement: AdriMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Padrés Rovirola (30/10/1828)